Menu

Bijeenkomst RoyalZAP•Semagri leden en telers 2020


Na een lange periode van contact op afstand heeft RoyalZAP • Semagri haar leden en telers de gelegenheid geboden om elkaar weer eens in levende lijve te ontmoeten. We hebben drie eindvergaderingen op drie hele verschillende locaties gehouden. Allen waren tot in de puntjes voorbereid om iedere belangstellende op de hoogte te brengen van feiten en cijfers, visie vorderingen, verkoopzaken, arealen, teeltaangelegenheden en natuurlijk de uitbetalingsprijzen. Tevens werd een duidelijke uitleg gegeven over de bestaande rassen, de nieuwe nummers op de demovelden. Een mooi verloop tijdens alle bijeenkomsten, veld (nabij) gelegen aan de vergaderlocatie waarbij de noodzakelijke COVID-19 RIVM richtlijnen zo goed mogelijk nagestreefd werden. De afsluitende, inmiddels traditiegetrouwe barbecue bracht weer vele telers bij elkaar in de Wieringerwaard. Waarbij veelal gesproken werd over de teelt van het product, ons dagelijkse werk…..de pieper. Een informatieve middag met een goed gevulde avond!
Terugkijkend op drie zeer geslaagde bijeenkomsten, willen we alle aanwezigen nogmaals bedanken voor hun aanwezigheid en betrokkenheid. Wij hebben uw bezoek en interesse zeer op prijs gesteld.
Team RoyalZAP • Semagri

Royal ZAP