loader image

Over ons

De Coöperatieve Zaaizaad- en Pootgoedtelers-vereniging Anna Paulowna staat meer dan een eeuw garant voor vakmanschap. Een zorgvuldige selectie en de unieke klimatologische omstandigheden garanderen gezonde pootaardappelen en zaaizaad.

Wij mogen ons de oudste nog zelfstandig opererende pootgoed- en zaaizaadtelersvereniging noemen. En sinds ons eeuwfeest op 8 oktober 2013 mogen wij het predicaat Royal (Koninklijk) voeren.

Sinds 1 januari 2017 heeft Royal ZAP Semagri Holland overgenomen. Een handelshuis welke inmiddels een grote bekendheid heeft verworven met het produceren van gezond pootgoed van aardappelrassen die geschikt zijn voor de productie van aardappelzetmeel en vlokken.

Door de samenwerking van beide bedrijven is één sterk bedrijf ontstaan met ruime ervaring in productie van hoogwaardig uitgangsmateriaal voor aardappelen en zaaizaad.

De samenwerking met onafhankelijke kwekers in Nederland en buitenlandse kweekbedrijven biedt een breed scala aan nieuwe kruisingen en potentiële aardappelrassen.

Veelbelovende kruisingen worden getest op diverse proefvelden in Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten. Hieraan toegevoegd de brede kennis van markten in meerdere werelddelen maakt het introduceren van nieuw ontwikkelde rassen mogelijk.

Vanaf 1 januari 2018 vallen alle vrij rassen, consumptie en fritesrassen betreffende teelt, inkoop en verkoop onder volledige verantwoordelijkheid van Royal ZAP. De zetmeelrassen vallen voor zowel teelt als inkoop en verkoop onder de volledige verantwoordelijkheid van Semagri.

Als extra service kunnen wij NAK- certificaten printen die u op ons kantoor in Wieringerwerf kunt afhalen. 

Niet ZAP-telers vragen wij een kleine vergoeding.

Het team van gemotiveerde medewerkers heeft zijn kennis opgedaan door scholing en ervaring in een periode van vele jaren. Zij reizen de wereld over om kennis te vergaren en optimaal voorbereid te zijn op de zich steeds aanpassende behoeften om de beste aardappelrassen te kunnen telen, maar ook van de hoogst renderende graansoorten. De persoonlijke inzet en de korte lijnen tussen producent en de uiteindelijke afnemer zijn de basis van het succes.
Robert Verbruggen

Robert Verbruggen

Directeur

Gerard de Geus

Gerard de Geus

Directeur 2005 - 2021

Jarke Kruize

Jarke Kruize

Verkoop zetmeelaardappelen

Dirk van Dijken

Dirk van Dijken

Verkoop pootaardappelen (consumptie)

Benard Jorink

Benard Jorink

Buitendienst

Liesbeth Bakker

Liesbeth Bakker

Marketing

René Agelink

René Agelink

Logistiek planner

Johan Spijker

Verkoop

Ariën Groot

Ariën Groot

Technical manager

Wilko Legendal

Wilko Legendal

Buitendienst

Ruud Boon

Ruud Boon

Loodsmedewerker

Annique Berbee

Annique Berbee

Administratie

Shirley Smid

Shirley Smid

Administratie

International

Siegfried Hüßner

Siegfried Hüßner

Semagri Deutschland GmbH

Neuburgerstraße 70
DE 86669 Königsmoos
+4915112350905
shuessner@semagrideutschland.de

Rody Nuijts

Rody Nuijts

Verkoop Spanje & Portugal

1905 Onderwijzers en aardappelen

Bintje en de Z.A.P. hebben één ding gemeen: een onderwijzer met landbouwakte. Zoals de Friese onderwijzer L. de Vries in 1905 zijn nieuwe aardappelras noemde naar zijn beste leerlinge Bintje Jansma, zo stond onderwijzer N. Raap uit het Noord- Hollandse Anna Paulowna in 1912 aan de wieg van de Z.A.P. Tijdens een bijeenkomst van de Hollandse Maatschappij voor Landbouw hield hij zijn gehoor voor dat zij zelf hun zaaizaad moesten gaan telen. Tot die tijd haalden de telers dat uit Zeeland omdat daar het beste zaaizaad vandaan kwam.

Het zakmes
Maar het verhaal gaat dat een teler uit Anna Paulowna in een zak zaaizaad uit Zeeland een voorwerp vond dat hij tijdens de verkoop van zijn tarwe op de Alkmaarse graanmarkt was verloren. Zijn zakmes! De tarwe uit de polder in het noorden van Noord Holland was naar Zeeland vervoerd en later als Zeeuwse zaaitarwe terug gekomen!

Waar of niet waar, maar na de lezing van meester Raap besloten enkele vooruitstrevende landbouwers de eeltige handen ineen te slaan en een organisatie op te richten die hun belangen in het telen van zaaizaad zou behartigen. De heren Blaauboer en Waiboer – what’s in a name – bemanden de commissie van voorbereiding, meester Raap stuurde aan.

1913 Oprichting

Over de oprichtingsdatum was nogal wat verwarring. De eerste notulen dateren van 29 september 1914 en uit die tijd stamt ook het eerste regelement. Maar in 1913 was de vereniging al actief. Door drukte en ziekte was secretaris Raap er echter eerder niet toegekomen te notuleren, zo betoogde hij bij het 25-jarig jubileum in 1938. Hij stelde voor de oprichtingsdatum dan maar te koppelen aan een belangrijke dag in de geschiedenis van Noord Holland: Alkmaars ontzet, ofwel Alcmaria Victoria. Op 8 oktober 1573 moesten de Spanjaarden hun beleg van de stad opgeven omdat de Hollanders de dijken rond Alkmaar doorstaken en de Spanjaarden in de modder bleven steken. Niet alleen bij Alkmaar begon de victorie, maar ook in Anna Paulowna toen daar, met terugwerkende kracht, de vereniging op 8 oktober 1913 uit de klei werd getrokken. Zij kreeg de naam:

Zaaizaad en Pootgoedtelersvereniging Anna Paulowna. Kortweg Z.A.P.

Als dank voor de voorzet kreeg de heer N. Raap de functie van secretaris in het eerste bestuur van de vereniging. J.C. Blaauboer werd voorzitter en C.Rezelman penningmeester. In 1918 werd de jongste teler G.C. van Balen Blanken de eerste directeur. Maar meester Raap wordt in alle gedenkboeken steeds ‘de vader der Z.A.P.’ genoemd.

Van Ewijcksluis (Loodslokatie)

Vanaf het begin is de zaai en pootgoedhandel gevestigd in van Ewijcksluis, een klein dorp aan de rand van de Waddenzee en het Amstelmeer. Het dankt zijn naam aan Daniel Jacob van Ewijck, gouverneur van koning Willem II. van Ewijck moest toezicht houden op de inpoldering van de Anna Paulownapolder. De polder kreeg de naam van de toenmalige gemalin van de koning. Het dorp had en heeft een haven en onderhield tot 1924 een veerdienst met het toenmalige eiland Wieringen. Toen werd de ‘kleine afsluitdijk’ aangelegd en had Wieringen een vaste verbinding. Tot 1937 was er ook een tramverbinding met Schagen. Het stationsgebouw werd later omgebouwd tot pakhuis van de ZAP.

Wieringerwerf (Kantoorlokatie)

De Anna Paulownapolder werd in 1847 droog gelegd en op 1 januari 1870 werd Anna Paulowna een zelfstandige gemeente. Sinds 1990 horen daar, na de gemeentelijke herindeling, ook de Waardpolder en de Wieringerwaard bij. Dat de polders heel lang geleden zijn gewonnen op de zee is, ook na ruim 400 jaar, nog te zien als wij de grond bewerken: nog steeds komen soms handen vol schelpen naar boven!

De dag van vandaag

Rapen and Bintjes, “Rapen en Bintjes”.
Er is veel veranderd in een ruime eeuw. Wat bleef is de naam van de mannen van het eerste uur: Meester N. Raap en G.C. van Balen Blanken – zij zijn in Anna Paulowna met respectievelijk een plein en een straat bedacht. Bintje Jansma leeft voort in het aardappelras dat ook door de Z.A.P. nog steeds in dezelfde polders wordt geteeld. 

Vele generaties teelden hun zaaizaad en pootgoed voor de Z.A.P. In de oude notulen en ledenlijsten kom je door de jaren heen veel dezelfde namen tegen. Mensen die veelal op dezelfde boerderij als hun vader en/of grootvader pootgoed en zaaizaad voor de telersvereniging telen.

Vanaf de oprichting in 1913 is de coöperatie Z.A.P. uitgegroeid van 11 leden naar een coöperatie met niet alleen een andere naam Royal ZAP & Semagri maar ook met een andere identiteit.

Het is meegegaan met de groeiambities waarmee ieder zelfstandig bedrijf zich profileert.

De grote loodsen in Ewijcksluis zijn nog volop operationeel terwijl het kantoorpand is verplaatst naar Wieringerwerf. De groeiambities zijn nog steeds niet te stuiten. Royal ZAP & Semagri oriënteert zich op een geheel nieuwe locatie in Wieringerwerf waar een nieuw kantoorpand en hopelijk ook nieuwe loodsen gerealiseerd zullen worden. Alles gezamenlijk weer terug op één nieuwe locatie. Een oud en vertrouwde uitspraak is: “Stil staan is achteruit gaan”.  Daar is bij Royal ZAP & Semagri en haar leden zeker geen sprake van en ambities zullen er altijd blijven.

In onze kern zijn we nog steeds een kleine coöperatie en zijn we boeren die telen voor boeren. De Royal ZAP voert nog steeds het credo van het eerste uur:

“Het telen van pootgoed en zaaizaad van uitmuntende kwaliteit”.

 

Reclaiming land from a body of water, such as a lake or the seabed
Land reclaimed from a body of water, such as a lake or the seabed
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
4 = Vatbaar 5 = Matig vatbaar 6 = Licht vatbaar 7 = Weinig vatbaar 8 = Zeer weinig vatbaar 9 = Niet vatbaar / resistent
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial