Menu

Zaaizaad

Vruchtbare grond

Een eeuw geleden werd het eerste zaaizaad door onze eigen telers geselecteerd. Nu nog staan wij garant voor een zuiver product dat voor het grootste deel wordt geteeld in de polders rond Anna Paulowna.

Zowel letterlijk als figuurlijk scheiden wij het kaf van het koren in onze loodsen aan de haven in Van Ewijcksluis. Wij dragen zorg voor het gehele product tijdens ontvangst, schonen, sorteren, zaadbehandeling, verpakken en afleveren. Hier worden ook de monsters genomen die in het laboratorium van de NAK gekeurd worden op zuiverheid, kiemkracht en gezondheid.

Het gecertificeerde zaaigraan is uw garantie voor topopbrengsten!

Royal ZAP